Odjel za kroatistiku

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2021./2022.

I. semestar

Il. semestar

 • Teorija književnosti
 • Povijest hrvatskoga književnog jezika
 • Svjetska književnost II (od Dantea do romantizma)
 • Jezične vježbe II
 • Hrvatski jezik u srednjem vijeku
 • Scenska umjetnost
 • Teorija i praksa medija
 • Slovenski jezik
 • Glagoljska epigrafika

III. semestar

 • Hrvatska usmena književnost
 • Starija hrvatska književnost I
 • Hrvatski jezik u 19. stoljeću
 • Svjetska književnost III (od realizma do suvremenosti)
 • Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske
 • Osnove filmske umjetnosti

IV. semestar

 • Fonologija hrvatskoga standardnog jezika
 • Starija hrvatska književnost II
 • Hrvatska književnost 19. stoljeća
 • Teorija usmenoknjiževnih oblika
 • Slavenska filologija
 • Komedija i komički tipovi

V. semestar


VI. semestar

 • Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
 • Hrvatska književnost u 20. stoljeću II (neomoderna i postmoderna)
 • Stilistika
 • Hrvatska leksikologija
 • Hrvatska frazeologija
 • Metafora - filozofski aspekt
 • Završni rad

 

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2021./2022.

I. semestar


II. semestar

 • Teorija književnosti
 • Povijest hrvatskoga književnog jezika
 • Svjetska književnost II (od Dantea do romantizma)
 • Jezične vježbe II
 • Hrvatski jezik u srednjem vijeku
 • Scenska umjetnost
 • Slovenski jezik
 • Glagoljska epigrafika
   

III. semestar


IV. semestar

 • Fonologija hrvatskoga standardnog jezika
 • Starija hrvatska književnost II
 • Hrvatska književnost 19. stoljeća
 • Teorija usmenoknjiževnih oblika
 • Češki jezik II
 • Teorija i praksa medija
 • Slavenska filologija
   

V. semestar

 • Dijalektologija
 • Morfologija hrvatskoga standardnog jezika
 • Hrvatska književnost u 20. stoljeću I (moderna, ekspresionizam i sintetički realizam)
 • Starija hrvatska književnost III
 • Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske
 • Lektura i korektura teksta
 • Kurzivna glagoljica i hrvatska ćirilica


VI. semestar

 • Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
 • Hrvatska književnost u 20. stoljeću II (neomoderna i postmoderna)
 • Stilistika
 • Hrvatska leksikologija
 • Hrvatska frazeologija
 • Naratologija
 • Metafora - filozofski aspekt
 • Komedija i komički tipovi
 • Završni radJEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2021./2022.

I. semestar

II. semestar

 • Metodika nastave i školska recepcija hrvatske književnosti (uvod)
 • Uvod u metodiku nastave hrvatskoga jezika
 • Duhovna kultura hrvatskoga srednjovjekovlja
 • Pobuna i egzil u inozemnoj i hrvatskoj književnosti
 • Paška pučka poetika


III. semestar

 • Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika
 • Metodičke osnove interpretacije književnih rodova i vrsta
 • Suvremena hrvatska proza
 • Suvremena hrvatska drama
 • Norme hrvatskoga standardnog jezika
 • Uvod u inojezični hrvatski
 • Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti
   

IV. semestar

 • Suvremene metodičke osnove jezičnoga izražavanja
 • Književnost u dodiru (s drugim umjetnostima) i metodička praksa
 • Hrvatski jezik u 20. stoljeću
 • Posthumanizam i roman
 • Nacionalni prostor u hrvatskoj književnosti
 • Diplomski rad

 

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2020./2021.

I. semestar

Il. semestar

III. semestar

IV. semestar

 

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2020./2021.

I. semestar


II. semestar

III. semestar


IV. semestar

V. semestar


VI. semestarJEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2020./2021.

I. semestar

II. semestar


III. semestar

IV. semestar


 

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2019./2020.

I. semestar

Il. semestar

 

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2019./2020.

I. semestar


II. semestar

III. semestar


IV. semestar

 • Fonologija hrvatskoga standardnog jezika
 • Starija hrvatska književnost II
 • Hrvatska književnost 19. stoljeća
 • Svjetska književnost III (od realizma do suvremenosti)
 • Teorija usmenoknjiževnih oblika
 • Češki jezik II
 • Medijska pismenost
 • Slovenski jezik
 • Slavenska filologija
   

V. semestar


VI. semestarJEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2019./2020.

I. semestar

II. semestar


III. semestar

IV. semestarPREDDIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2018./2019.

I. semestar


II. semestar

III. semestar


IV. semestar

V. semestar


VI. semestarDIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2018./2019.

I. semestar

II. semestar


III. semestar

IV. semestar

PREDDIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2017./2018.

I. semestar


II. semestar

III. semestar


IV. semestar

V. semestar


VI. semestar


DIPLOMSKI STUDIJ - AK. GOD. 2017./2018.

I. semestar

II. semestar


III. semestar

IV. semestar