Odjel za kroatistiku

 


SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE ODJELA ZA KROATISTIKU 
 

Povjerenstvo za kvalitetu Odjela: formirano akademske godine 2010/11. (broji pet članova i uključuje predstavnike nastavnika, studenata i administrativnog osoblja).

Ostala tijela koja brinu o kvaliteti na Odjelu: pročelnik Odjela, zamjenik pročelnika, Stručno vijeće Odjela, predstojnici/ce odsjeka, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu osiguranja kvalitete, koordinatori/ce za ECTS, međunarodnu suradnju i mobilnost, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i mobilnost te Povjerenstvo za informatičku i ostalu tehničku opremljenost. U svako od ovih tijela uključeni su i studentski predstavnici.

Interne prosudbe učinkovitosti institucijskog sustava osiguravanja kvalitete provode se: pomoću anketa Sveučilišta o kvaliteti nastave na pojedinim kolegijima, periodičnih plenarnih sastanaka nastavnika sa studentima, samoevaluacije nastavnika, unutarnjom kontrolom kvalitete. Na razini Sveučilišta predstavnici Odjela aktivno surađuju u radu različitih povjerenstava zaduženih za kontrolu i unaprjeđenje kvalitete.

 

Zapisnici sa sastanaka Povjerenstva za održavanje kvalitete: