Odjel za kroatistiku

Kontakti

 Adresa Odjela:

   Sveučilište u Zadru
   Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
   23000 Zadar

   kroatistika@unizd.hr

 

 

 

Pročelnica Odjela:

Telefon:

E-mail:

   izv. prof. dr. sc. Sanja Knežević

   00 385 (0)23 200 563

   sknezev@unizd.hr

 

 

 

Zamjenica pročelnice Odjela:

Telefon:

E-mail:

   doc. dr. sc. Mirela Šušić

   00 385 (0)23 200 564

   msusic@unizd.hr

 

 

 

Erasmus/ECTS koordinator:

Telefon:

E-mail:

   dr. sc. Vice Šunjić

   00 385 (0)23 200 554

   vice.sunjic@unizd.hr

 

   

Mozvag koordinatorica:

Telefon:

E-mail:

 

   Ana Vulelija, prof.

   00 385 (0)23 200 563

   avulelija@unizd.hr

 

   

Tajnica:                                                                

Telefon:   

E-mail:                                                     

  

   Dalija Medić, mag. turism. cult.

   00 385 (0)23 200 504

   dmedic@unizd.hr

Radno vrijeme:

 

   08:00 - 16:00

Rad sa studentima:

 

   09:00 - 12:00
   13:00 - 14:00