Odjel za kroatistiku

Odjel za kroatistiku

  

Odjel za kroatistiku jedan je od temeljnih odjela Sveučilišta u Zadru, nastao još 1956. godine kao jedan od šest odsjeka na kojima je utemeljen glasoviti Filozofski fakultet u Zadru. Budući da je Odjel za kroatistiku, tadašnji odsjek, oduvijek bio nositeljem studija od nacionalnog interesa, mijenjanjem društveno-političkih prilika mijenjao je nazive. Osnutkom Sveučilišta u Zadru 2003. godine Odsjek za hrvatski jezik i književnost formira se zajedno s Odsjekom za ruski jezik i književnost u zajednički Odjel za kroatistiku i slavistiku. Od 1. listopada 2018. godine Odjel za kroatistiku djeluje kao samostalan sveučilišni odjel.

Na Odjelu za kroatistiku izvodi se sveučilišni jednopredmetni prijediplomski i diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer), odnosno studij nacionalnog jezika i književnosti. Nakon završenog prijediplomskoga studija polaznici dobivaju akademski stupanj prvostupnika hrvatskoga jezika i književnosti (bacaleurat), odnosno magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti po završetku diplomskoga studija (mag. educ. philol. croat.). Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora u osnovnim i srednjim školama, za uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima, u diplomaciji, medijima i turizmu. 

Na zadarskoj je kroatistici način studiranja usklađen s bolonjskim sustavom. Usporedivši sveučilišni studij hrvatskoga jezika i književnosti (kao jednopredmetni ili dvopredmetni) izvodi se na sljedećim hrvatskim visokoškolskim ustanovama: Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Filozofskom fakultetu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Upisna kvota studenata na prvoj godini prijediplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti iznosi pedeset i pet studenata (pedeset hrvatskih državljana putem sustava Državne mature plus pet stranih državljana). Studij hrvatskoga jezika i književnosti na prijediplomskoj i diplomskoj razini pohađa više od dvije stotine studenata.

 

Na Odjelu djeluje Književna studentska udruga „Ludens“ u kojoj se studenti filoloških studija Sveučilišta u Zadru okupljaju i surađuju na zajedničkim projektima (studentske konferencije, književne večeri, gostovanja, predstave).

 

Na Odjelu za kroatistiku zaposleno je ukupno dvadeset i četiri nastavnika od kojih trinaest nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju (tri redovita profesora u trajnom zvanju, dva redovita profesora, tri izvanredna profesora, pet docenata), četvero u nastavnom zvanju poslijedoktoranta ili viših asistenata te sedam asistenata, jedan lektor te četvero vanjskih suradnika. 

Odjel za kroatistiku ima razvijenu mrežu mobilnosti i međunarodne suradnje (Italija, Austrija, Njemačka, Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska itd.).

Na Odjelu od 2008. godine djeluje Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture „Zoranićeva arkadija“.

U suradnji s Odjelom za rusistiku Odjel izdaje znanstveni časopis „Croatica et Slavica Iadertina“, a u istoj suradnji bijenalno se održava Međunarodni znanstveni skup „Zadarski filološki dani“.