Odjel za kroatistiku

Studijski programi

Na Odjelu za kroatistiku preddiplomski i diplomski dijelovi objedinjeni su u cjelinu, a razlog je taj što se na preddiplomskom studiju dobivaju opća i temeljna znanja za praćenje i uspješno pohađanje diplomskih studija. Potrebna su i moguća na tom studiju cjelovitija znanja, pa se zato studij nastavlja, i to prema principu da se ide od općega prema pojedinačnom, od temeljnih prema produbljenijim znanjima. Naravno, neki od onih što završe diplomske studije nastavit će obrazovanje na poslijediplomskim studijima.


PRIJEDIPLOMSKI JEDNOPREDMETNI STUDIJ HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

TRAJANJE STUDIJA
3 godine
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
180 ECTS bodova
OBRAZOVNI I PROFESIONALNI CILJEVI
Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, za animatora u literarnim radionicama u osnovnoj školi, za rad u uredništvima novina, časopisa i drugdje u nakladništvu.
UVJETI UPISA
Studenti se upisuju na studij na temelju rezultata državne mature prema sljedećem kriteriju:

a) na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi
- Hrvatski jezik (razina A)
Matematika (razina B)
- Strani jezik (razina B)  
- Izborni predmet (bilo koji) 
ZAVRŠNI ISPITI
Završni rad
PRAVILA ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA
Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju 
DODIJELJENA
KVALIFIKACIJA
Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.)
Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.)

 

PRIJEDIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

TRAJANJE STUDIJA
3 godine
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
90 ECTS bodova
OBRAZOVNI I PROFESIONALNI CILJEVI
Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, za animatora u literarnim radionicama u osnovnoj školi, za rad u uredništvima novina, časopisa i drugdje u nakladništvu.
UVJETI UPISA
Studenti se upisuju na studij na temelju rezultata državne mature prema sljedećem kriteriju:

a) na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi
- Hrvatski jezik (razina A)
Matematika (razina B)
- Strani jezik (razina B)  
- Izborni predmet (bilo koji) 
ZAVRŠNI ISPITI
Završni rad
PRAVILA ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA
Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju 
DODIJELJENA
KVALIFIKACIJA
Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.)
Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.)


DIPLOMSKI JEDNOPREDMETNI STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

TRAJANJE STUDIJA
2 godine
SMJER
Nastavnički
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
120 ECTS bodova
OBRAZOVNI I PROFESIONALNI CILJEVI
Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, za uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima. Naravno, osposobljen je i za poslijediplomski studij.
UVJETI UPISA
180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom studiju
ZAVRŠNI ISPITI
Diplomski rad
PRAVILA ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA
Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju 
DODIJELJENA
KVALIFIKACIJA
Magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.)
Magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.)

 

DIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

TRAJANJE STUDIJA

2 godine

UKUPAN BROJ ECTS BODOVA

120 ECTS bodova

OBRAZOVNI I PROFESIONALNI CILJEVI

Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, za uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima. Naravno, osposobljen je i za poslijediplomski studij.

           UVJETI UPISA

 90 ECTS bodova

ZAVRŠNI ISPITI

Diplomski rad

PRAVILA ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA

Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju 

DODIJELJENA
KVALIFIKACIJA

Magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.)

Magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.)