Odjel za kroatistiku

Obavijesti

Poziv na konferenciju - CALT 2023

Poziv na konferenciju - CALT 2023

Prva međunarodna konferencija “Kreativni pristupi učenju i podučavanju” (First international conference CALT: “Creative Approaches to Learning and Teaching”) održat će se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 24. i 25. ožujka 2023. godine. U okviru konferencije održat će se i forum studenata koji će uključivati studentska predavanja, radionice, izložbe i umjetničke brojeve.

Pročitaj više
Poziv na konferenciju - CALT 2023
Međunarodna znanstvena konferencija "Romantizam u slavenskim književnostima i kulturama"

Međunarodna znanstvena konferencija "Romantizam u slavenskim književnostima i kulturama"

Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju i Odsjek za slavensku filologiju Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanju imaju čast pozvati vas na sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Romantizam u slavenskim književnostima i kulturama, koja će se održati 28. – 30. studenog 2022.

 

Pročitaj više
Međunarodna znanstvena konferencija "Romantizam u slavenskim književnostima i kulturama"
Nastupno predavanje dr. sc. Ante Topčića: "Povijesni okvir razvoja staroslavenskoga jezika"

Nastupno predavanje dr. sc. Ante Topčića: "Povijesni okvir razvoja staroslavenskoga jezika"

U petak 27. svibnja 2022. s početkom u 12 sati (dvorana 241, Odjel za kroatistiku) dr. sc. Ante Topčić održat će nastupno predavanje pod naslovom "Povijesni okvir razvoja staroslavenskoga jezika" u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odjelu za kroatistiku.

Pročitaj više
Nastupno predavanje dr. sc. Ante Topčića: "Povijesni okvir razvoja staroslavenskoga jezika"
Nastupno predavanje dr. sc. Ivane Petešić Šušak: "Grafetika glagoljskih tekstova staroslavenskog kanona"

Nastupno predavanje dr. sc. Ivane Petešić Šušak: "Grafetika glagoljskih tekstova staroslavenskog kanona"

U četvrtak 19. svibnja 2022. s početkom u 12 sati (dvorana 241, Odjel za kroatistiku) dr. sc. Ivana Petešić Šušak održat će nastupno predavanje pod naslovom "Grafetika glagoljskih tekstova staroslavenskog kanona" u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odjelu za kroatistiku.

Pročitaj više
Nastupno predavanje dr. sc. Ivane Petešić Šušak: "Grafetika glagoljskih tekstova staroslavenskog kanona"
124678910Last