Odjel za kroatistiku

PREDSTAVNICI STUDENATA ODJELA ZA KROATISTIKU 
 

LAURA IVIĆ (livic@student.unizd.hr) i zamjenica LEONARDA DRLJEPAN (ldrljepan@student.unizd.hr)

NIKOLINA JORDAN (njordan21@student.unizd.hr) i zamjenica KRISTINA ČIRJAK (kcirjak21@student.unizd.hr)