Odjel za kroatistiku

PREDSTAVNICI STUDENATA ODJELA ZA KROATISTIKU 
 

Predstavnica studenata

Sunčica Vlajić

Predstavnica studenata

        Mirna Glavinić          

e-mail: m.glavinic96@gmail.com