Odjel za kroatistiku


ZAVRŠNI RAD

DIPLOMSKI RAD

PRIPREMNE RADNJE (PRIJAVA) ZA OBRANU

ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

 

Najkasnije 5 dana prije obrane završnog/diplomskog rada potrebno je ispuniti prijavni obrazac za obranu završnog/diplomskog rada te ga poslati mailom ili donijeti osobno u tajništvo Odjela.

Prijavnica za ispit – Završni rad

Prijavnica za ispit – Diplomski rad

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA NAKON OBRANE ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

Nakon što student/ica obrani završni/diplomski rad ili završni ispit, javlja se u odjelno tajništvo s dolje navedenim dokumentima:

  1. KONAČNA VERZIJA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA U PDF FORMATU
  2. POTVRDA MENTORA ZA PREDAJU  DIGITALNOG I TISKANOG PRIMJERKA RADA NAKON ODRŽANE OBRANE (ispunjava i u tajništvo dostavlja mentor)*

      3.   Privola

*obrazac se nalazi na stranicama Sveučilišne knjižnice/Digitalni repozitorij/Upute i obrasci za studente

 

Rad mora sadržavati:

- sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku
- sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku
- naslov na engleskom jeziku (iznad sažetka na engleskom jeziku)

Upute i obrasce za završne i diplomske radove s oglednim primjerima možete pogledati ovdje>>

 

Potvrdu o završetku studija student/ica može zatražiti preko ove poveznice tek nakon što je prethodno izvršio/la sve obveze prema odjelnom tajništvu: https://forms.office.com/e/XAPThLSyb8