Odjel za kroatistiku

Preddiplomski - reformirani

Naziv studija:Hrvatski jezik i književnost

Trajanje studija:

3 godine

Ukupan broj ECTS bodova:

180 ECTS bodova

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij): Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, za animatora u literarnim radionicama u osnovnoj školi, za rad u uredništvima novina, časopisa i drugdje u nakladništvu.

Uvjeti prijave:

Uvjeti upisa na studij: Studenti se upisuju na studije na temelju rezultata na razredbenom postupku i na temelju uspjeha postignutog u srednjoj školi iz odgovarajućih predmeta. Do uvođenja državne mature razmotrit će se ideja o posebnostima bodovanja ovisno o tom iz kojih škola dolaze kandidati.

Završni ispiti (ako postoje):

 

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju

Dodijeljena kvalifikacija:

Prvostupnik hrvatskog jezika i književnosti – bacalaureat

 

Šifra predmeta

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

Ukupno sati

ECTS bodovi

I. SEMESTAR

A) OBAVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

HJP107

Prof. dr. sc. Ljiljana Stančić

Uvod u teoriju jezika

2

2

 

5

HRP102

Prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak

Staroslavenski jezik

2

2

 

5

HRP104

Prof. dr. sc. Helena Peričić

Svjetska književnost I (od drevnog Egipta do srednjega vijeka)

2

2

 

5

HRP103

Mr. sc. Ivka Brkić

Jezične vježbe I

 

 

4

5

HRP105

Dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić

Uvod u studij književnosti

2

2

 

5

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

HRP113

***

Osnove govorništva

2

2

 

5

HRP204

Prof. dr. sc. Vanda Babić

Osnove filmske umjetnosti

2

2

 

5

 

Dr. sc. Ante Periša

Estetika

2

2

 

5

II. SEMESTAR

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

Dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić

Teorija književnosti

2

2

 

5

HRP109

Prof. dr. sc. Josip Lisac

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

2

2

 

5

HRP110

Prof. dr. sc. Helena Peričić

Svjetska književnost II (od Dantea do romantizma)

2

2

 

5

HRP111

Mr. sc. Ivka Brkić

Jezične vježbe II

 

 

4

5

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

HRP106

Prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak

Slavenska filologija

2

2

 

5

 

Doc. dr. sc. Gordana Čupković

Tekstologija (srednji vijek)

2

2

 

5

III. SEMESTAR

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

HRP201

Prof. dr. sc. Vanda Babić

Hrvatska usmena književnost

2

2

 

5

 

Prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina

Starija hrvatska književnost I

2

2

 

5

HRP203

Prof. dr. sc. Josip Lisac

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

2

2

 

5

HRP205

Prof. dr. sc. Helena Peričić

Svjetska književnost III (od realizma do suvremenosti)

2

2

 

5

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

Elžbieta Vladović-Relja, prof.

Poljska pripovijetka 20. stoljeća

2

2

 

5

 

Prof. dr. sc. Vanda Babić

Teorija i praksa medija

2

2

 

5

 

Dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić

Dječja književnost i književnost za mlade

2

2

 

5

IV. SEMESTAR

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

HRP302

Prof. dr. sc. Mile Mamić

Fonologija hrvatskoga standardnoga jezika

2

2

 

5

 

Prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina

Starija hrvatska književnost II

2

2

 

5

 

Dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić

Hrvatska književnost 19. stoljeća

2

2

 

5

 

Prof. dr. sc. Vanda Babić

Teorija usmenoknjiževnih oblika

2

2

 

5

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

HRP304

Elžbieta Vladović-Relja, prof.

Poljski jezik

1

3

 

5

HJP209

Dr. sc. Klemen Lah

Slovenski jezik

1

3

 

5

V. SEMESTAR

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

Prof. dr. sc. Josip Lisac

Dijalektologija

2

2

 

5

 

Prof. dr. sc. Mile Mamić

Morfologija hrvatskoga književnoga jezika

2

2

 

5

HRP307

Prof. dr. sc. Zvjezdana Rados

Hrvatska književnost u 20. stoljeću (od moderne do neomoderne)

2

2

 

5

 

Prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina

Starija hrvatska književnost III

2

2

 

5

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

Prof. dr. sc. Šimun Musa

Hrvatski narodni preporod i njegovi odjeci u BiH

2

2

 

5

 

Prof. dr. sc. Vanda Babić

Hrvatska književnost u Boki Kotorskoj

2

2

 

5

 

Doc. dr. sc. Gordana Čupković

Hrvatske reformacijske knjige u 16. stoljeću

2

2

 

5

VI. SEMESTAR

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

Prof. dr. sc. Ljiljana Stančić

Sintaksa rečenice

2

2

 

5

HRP307

Prof. dr. sc. Zvjezdana Rados

Hrvatska književnost u 20. stoljeću (neomoderna i postmoderna)

2

2

 

5

 

Prof. dr. sc. Slavomir Sambunjak

Stilistika

2

2

 

5

 

ZAVRŠNI ISPIT

 

 

 

 12

5

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

Prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina

Scenska umjetnost

2

2

 

5

 

Prof. dr. sc. Ljiljana Stančić

Suvremena hrvatska leksikologija

2

2

 

5

 

Dr. sc. Ante Periša

Filozofija jezika

2

2

 

5