Odjel za kroatistiku

Zapažena izlaganja dr. sc. Ivana Magaša na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima

1. 14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (Zagreb, prosinac 2021.);
naslov izlaganja: „Istraživanja novoštokavskih govora zadarskoga područja u 21. stoljeću“.

2. Od norme do uporabe 3 (Osijek, rujan 2022.);
naslov izlaganja: „Pitanje bilježenja naglasaka u udžbenicima hrvatskoga jezika za strance“.

3. Kožino – temeljne odrednice mjesnog identiteta: prostor, prošlost i jezična baština (Kožino, rujan 2022.);
naslov izlaganja: „Osnovna obilježja kožinskoga govora“.

4. Riječki filološki dani 13 (Rijeka, studeni 2022.);
naslov izlaganja (u suradnji s Robertom Špraljom): „Osnovna obilježja govora Belafuže“.

5. Domaća rič 16 (Zadar, svibanj 2023.);
naslov izlaganja: „Osvrt na izvrstan dijalekatni rječnik (Zvonko Babić: Rječnik mjesta Pridrage)“.