Odjel za kroatistiku

Upisi na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije

- Odluka o raspisu natječaja i natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih sveučilišnih studija, stručnog studija i redovitih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021. (na temelju rezultata državne mature) >>>
 

- Odluka o raspisu natječaja i natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih sveučilišnih studija i redovitih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021. (na temelju rezultata razredbenog postupka) >>>
 

- Odluka o raspisu natječaja i natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih i stručnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021. (na temelju rezultata državne mature) >>>
 

- Odluka o raspisu natječaja i natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih i stručnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021. (na temelju rezultata razredbenog postupka) >>>