Odjel za kroatistiku

Poziv na drugu virtualnu konferenciju u sklopu projekta RFS - Research For Society

Sveučilište u Zadru u sklopu projekta EU CONEXUS Research For Society organizira ciklus konferencija o interdisciplinarnom istraživanju Smart Urban Coastal Sustainability (SmUCS).

 

 

Tema druge virtualne konferencije biti će  “Heritage turns blue: Glocal impacts on coastal cultural heritage” koja će se održati 28. veljače 2023. godine putem Zoom platforme.

 

Kako je jedan od ciljeva konferencije interdisciplinarnost u istraživanju SmUCS-a, pozivaju se govornici da se u svojim izlaganjima pozabave ovim aspektom, ističući njegovu važnost za ovo istraživanje.

 

Istraživači trebaju dostaviti svoje prijedloge tema i sažetak do 1. veljače 2023., a prezentacije do 20. veljače 2023.

 

Nakon predavanja planirane su i radionice na odabrane podteme, a podteme se biraju na platformi za prijavu.

 

Registracijska platforma

 

Lp,

 

 

Marino Perović, mag. geogr.

 

Voditelj projekata

Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Projekt EU-CONEXUS

 

Sveučilište u Zadru

Ulica Mihovila Pavlinovića 1

23000 Zadar, Hrvatska

Tel. 023/200-740

http://www.unizd.hr

E-mail: mperovic@unizd.hr