Odjel za kroatistiku

Obrana završnih radova

Studentica Ana Beretin branit će svoj završni rad pod nazivom Egzistencijalizam u Desničinu romanu "Proljeća Ivana Galeba" u petak 19. 6. u 10 sati, mentorica prof. dr. sc. Helena Peričić

Studentica Iva Marijanović branit će svoj završni rad pod nazivom Društvena kritika kroz prizmu naturalizma u romanima E. Zole ("Nana") i E. Kumičića ("Gospođa Sabina") u petak 19. 6. u 11,30 sati, mentorica prof. dr. sc. Helena Peričić