Odjel za kroatistiku

Nastupno predavanje dr. sc. Ivane Petešić Šušak: "Grafetika glagoljskih tekstova staroslavenskog kanona"

U četvrtak 19. svibnja 2022. s početkom u 12 sati (dvorana 241, Odjel za kroatistiku) dr. sc. Ivana Petešić Šušak održat će nastupno predavanje pod naslovom "Grafetika glagoljskih tekstova staroslavenskog kanona" u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odjelu za kroatistiku.

Povjerenstvo:
red. prof. dr. sc. Ivica Vigato
izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
doc. dr. sc. Sanja Baričević

Više >>>