Odjel za kroatistiku

CEEPUS natječaj za mobilnosti

CEEPUS natječaj za mobilnosti

Otvoren je CEEPUS natječaj za mobilnosti za ZIMSKI semestar akademske godine 2018./2019. u sklopu CEEPUS mreža u kojima Sveučilište u Zadru sudjeluje kao partner ili koordinator.

Natječaj za zimski semestar otvoren je do 15. lipnja 2018. godine.

Više>>>