Odjel za kroatistiku

Obrana diplomskog rada

Studentica Marija Vulelija brani svoj diplomski rad pod naslovom “Postmodernistički odnos prema tekstu na primjeru epa Osman i romana Koraljna vrata”.

Obrana će se održati u ponedjeljak u 10 sati pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Divne Mrdeže Antonine.