Odjel za kroatistiku

Novi krug prijava na EU-CONEXUS programe izbornih kolegija (Minorse)

EU-CONEXUS programi izbornih kolegija, tzv. Minorsi su izborni kolegiji koji se biraju na osnovi preferencija studenata, sukladnosti vašeg studijskog programa i tema unutar kolegija te preduvjeta za upis. Prijaviti se mogu svi zainteresirani studenti preddiplomskih studija, bez obzira na godinu studija i studijsko usmjerenje, uključujući i izvanredne studente. 
Specifičnost Minorsa je u tome što se nastava odvija virtualno. Na taj način možete istovremeno biti student Sveučilišta u Zadru i jednog ili više partnerskih sveučilišta pri čemu ostvarujete virtualnu mobilnost koja se evidentira u dopunskoj ispravi o studiju.
Sveučilište u Zadru otvara prijave za zimski semestar akademske godine 2021./2022. i poziva sve zainteresirane studente da se prijave. 
Prijave će biti otvorene do 17. svibnja 2021., a za više informacija kontaktirajte našu administrativnu (lmorovic@unizd.hr) ili akademsku koordinatoricu (apupic@unizd.hr).