Odjel za kroatistiku

IN MEMORIAM - Ljiljana Stančić (1946. – 2019.)

 

U 74. godini života, 17. kolovoza 2019. godine napustila nas je draga profesorica i kolegica, jezikoslovka, dr. sc. Ljiljana Stančić.

Ljiljana Stančić rođena je 18. srpnja 1946. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju te 1971. godine na Filozofskome fakultetu diplomirala južnoslavenske književnosti i hrvatsko-srpski jezik. U Institutu za jezik u Sarajevu zaposlena je 1973. godine kao asistentica te ostaje raditi do 1994. godine, dok su to ratne prilike dopuštale. Na Filozofskome fakultetu u Sarajevu 1980. godine obranila je magistarski rad pod naslovom Pokušaji ujednačavanja hrvatskosrpske gramatičke terminologije u XX. stoljeću te pet godina kasnije (1985. godine) doktorski rad pod naslovom Lingvistička terminologija u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave. Te je godine izabrana u zvanje znanstvenoga suradnika, godine 1990. u zvanje višega znanstvenog suradnika te dvije godine poslije (1992.) u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora. Na Sveučilištu u Zadru bila je zaposlena od 1996. godine do umirovljenja 2011. godine. Na Odjelu za kroatistiku održavala je nastavu, među ostalima, iz kolegija: Sintaksa rečenice, Suvremena hrvatska leksikologija, Teorija jezika. Iza nje je velik broj znanstvenih projekata, znanstvenih i stručnih radova, uredničkih i znanstvenih knjiga te leksikografskih djela. Velik dio toga ostvaren je u više od dvadeset godina njezina rada u Institutu za jezik u Sarajevu gdje je svoje znanstvene i nastavne zadaće obavljala i u ratnom vremenu završavajući projekte i provodeći ispite u podrumima Instituta.

U svim prikazima djela i ocjenama znanstvenoga rada profesorice Stančić ističu se njezina znanstvena širina, čestitost i izvrsnost. U radu sa studentima pokazivala je veliko razumijevanje, predanost i strpljivost. Njezina su predavanja uvijek bila temeljito pripremljena, misli vrlo precizne, koncizne i jasne. U raspravama o jeziku znalački je i elokventno odgovarala na sva pitanja. Tomu znanstvenomu vrijednosnom profilu moramo dodati da je profesorica Stančić bila vrlo skromna osoba, tiha i samozatajna, iznimno poštena, visokih moralnih načela, uvijek je pokazivala veliko poštovanje prema drugome.

Bila je čast i privilegij surađivati s profesoricom i učiti od nje.

Theme picker