Odjel za kroatistiku

CEEPUS - otvaranje natječaja za akademsku godinu 2019./2020.

Dragi CEEPUS koordinatori,

obavještavamo vas kako je otvoren natječaj za podnošenje prijava za mobilnosti u sklopu CEEPUS mreža u kojima sudjelujete kao partner ili koordinator, za iduću akademsku godinu. Središnji ured CEEPUS-a objavio je tu novost na mrežnim stranicama CEEPUS-a.

U 2019./2020. hrvatska visoka učilišta sudjeluju u 71 odabranoj CEEPUS mreži, što je za 8 mreža više u odnosu na tekuću akademsku godinu.

Budući da je Središnji ured CEEPUS-a izmijenio uobičajeni način prikaza plana mobilnosti za 2019./2020. upućujemo vas da s glavnim koordinatorom CEEPUS mreže u kratkom roku provjerite koliko mjeseci, po kategorijama i ustanovama, imate na raspolaganju za dolazne i odlazne mobilnosti u idućoj akademskoj godini. Glavne koordinatore CEEPUS mreža molimo da, sukladno ranije primljenim uputama, brzo i jasno svim partnerskim ustanovama jave s koliko kvota za dolazne i odlazne mobilnosti raspolažu. To je ujedno i najvažnije odstupanje u odnosu na dosadašnju praksu stoga vas molimo da obratite posebnu pažnju kako bi, unatoč izmjenama u načinu raspodjela kvota, saznali pravovremeno koliko kvota imate na raspolaganju za iduću godinu.

Sve prijave koje ćete u sljedećem razdoblju administrirati putem CEEUS sustava (pregledavati i nominirati), trebaju biti usklađene s dolaznim i odlaznim kvotama (mjesecima) u planu mobilnosti koji će vam javiti vaš koordinator.

U nastavku rezimiramo obveze CEEPUS koordinatora u ovoj fazi natječaja za mobilnosti:

  1. NOMINIRANJE PRIJAVA ZA ODLAZNU MOBILNOST

 

Nominiranje prijava za odlaznu mobilnost te korištenje odlaznih kvota u cijelosti je odgovornost lokalnih CEEPUS koordinatora, i bit će analizirano i vrednovano na idućem natječaju za CEEPUS mreže.

U slučaju da nailazite na konkretne probleme zbog kojih ne uspijevate iskoristiti sve kvote koje su vam dane, molimo vas da nam se obratite kako bismo zajednički pokušali pronaći rješenje, odnosno pružili vam potrebnu podršku ili savjetovanje.

Primjerice, koordinatori koji dobro poznaju ustanove iz svoje mreže /svojih mreža, lakše će dvojim studentima ili kolegama profesorima znati pojasniti zbog čega bi mobilnost na određenu partnersku ustanovu iz CEEPUS mreže bila korisna za njih. Stoga je važno da koordinatori kontinuirano i sami odlaze na mobilnost i dobro poznaju svoje partnerske ustanove, odnosno, barem budu u kontaktu sa kolegama koordinatorima sa partnerskim ustanovama.

Iako nije obavezno, naša preporuka je da za odlazne kvote raspišete natječaj odnosno javno objavite da vaše matično visoko učilište raspolaže kvotama za odlazne mobilnosti.

ROKOVI:

Prijave za odlaznu mobilnost potrebno je nominirati do 15.6. ako je riječ o mobilnostima u zimskom semestru, te do 31.10. ako je riječ o mobilnostima u ljetnom semestru. Prijave će biti moguće nominirati i nakon navedenih datuma, no naša preporuka jest da eventualna kašnjenja budu do najviše 15 dana u odnosu na gornje termine.

  1. KORIŠTENJE KVOTA ZA DOLAZNU MOBILNOST

Korištenje kvota za dolaznu mobilnost nije izravno vaša odgovornost, već odgovornost CEEPUS koordinatora sa partnerskih ustanova koji su zaduženi za odlazne prijave sa svojih visokih učilišta. Svejedno, važno je da ste u kontaktu sa kolegama koordinatorima, te da pravovremeno znate hoće li pojedine kvote ostati neiskorištene te date povratnu informaciju glavnom koordinatoru koji će možda biti u mogućnosti distribuirati dolazne kvote drugim ustanovama. Također, bilo bi važno da partnerima iz CEEPUS mreže jasno komunicirate eventualne prednosti vašeg matičnog fakulteta zbog kojih bi strani studenti / kolege profesori mogli od mobilnosti na vašoj ustanovi.

  1. BRZO I TOČNO NOMINIRANJE PRIJAVA

Sve prijave koje ćete u sljedećem razdoblju administrirati putem CEEUS sustava (pregledavati i nominirati), trebaju biti usklađene s dolaznim i odlaznim kvotama (mjesecima) koje su određene u planu mobilnosti koji ćete dobiti od glavnog koordinatora CEEPUS mreže.

Ljubazno vas molimo da odlazne i dolazne prijave za zimski semestar žurno nominirate.

Molimo vas da provjerite jesu li prijave usklađene s akademskim kalendarom vaše ustanove te da ne potvrđujete nastavničke mobilnosti u razdobljima kada se ne održavaju predavanja (praznici ili ispitni rokovi) te da ne potvrđujete nastavničke prijave bez jasno napisanog plana predavanja koji uključuje 6 sati predavanja tjedno (upisuje se u polje „Motivation“).

  1. UPRAVLJANJE KVOTAMA ZA DOLAZNU MOBILNOST NA NACIONALNOJ RAZINI:

Nakon 15.11. neiskorištene kvote za dolazne mobilnosti bit će ponuđene ustanovama iz CEEPUS mreža koje mogu i žele primiti više dolaznih mrežnih mobilnosti od dodijeljenih u planu mobilnosti. Potom ćemo kvote dodijeliti „umbrella“ mrežama. Tijekom studenog bit će otvoren i natječaj za „freemover“ mobilnosti (mobilnosti izvan CEEPUS mreža).

Do 30.11. otvoren će biti i natječaj za prijavu ljetnih škola (prijave se šalju mailom, na e-mail ceepus@mobilnost.hr).

Podsjećamo kako naš ured snažno podržava redovito održavanje koordinacijskih sastanaka, na sljedeći način:

-organizacija i financiranje smještaja za dolazne profesore u studentskom domu

-isplata dnevnice u iznosu od 200 HRK za strane koordinatore

-sudjelovanje na koordinacijskom sastanku (po potrebi)

Planirate li koordinacijski sastanak, ljubazno molimo da nam to najavite minimalno 2 mjeseca prije planiranog održavanja.

 

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Uz lijep pozdrav,

Tanja Veljak
Viši stručni savjetnik u Odjelu za visoko obrazovanje

Senior Adviser in the Department for Higher Education
cid:image001.png@01CEC0FD.AD8E8320

Nacionalni ured za CEEPUS / NCO-HR

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Agency for Mobility and EU Programmes

Frankopanska 26, HR-10 000 Zagreb
tel +385 (0)1 555 7855
fax +385 (0)1 500 5699

logo

Theme picker