Odjel za kroatistiku

Novi studijski program na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

DVOPREDMETNA KROATISTIKA

Na odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru od akademske godine 2019./2020. s radom počinje novi studijski program sveučilišnog preddiplomskoga dvopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti.

Mogućnost studiranja dvopredmetnoga studija kroatistike na Sveučilištu u Zadru dodatno obogaćuje široku lepezu mogućnosti biranja i upisivanja humanističkih studija. Na Sveučilištu u Zadru samo se u filološkim kombinacijama kroatistika kombinira sa studijima romanistike, anglistike, germanistike, talijanistike, hispanistike, rusistike, lingvistike, klasičnim jezicima, dok se s nefilološkim studijima kombinira sa studijima povijesti, povijesti umjetnosti, filozofije.

Na ovaj način sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti obučavat će mlade stručnjake širokih kompetencija za globalno tržište rada i nove tržišne izazove u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji.

Theme picker