Odjel za kroatistiku

Anketa

Anketa
Pozivamo Vas na ispunjavanje ankete o recepcijskim učincima kazališnih informacija posredovanih putem internetskih stranica i web portala na studentsku populaciju.

Anketa je anonimna, a dobiveni odgovori koristiti će se isključivo u znanstvene svrhe i biti će prezentirani na znanstvenom skupu 9. Dani Ranka Marinkovića - Izazovi medija. 

Okvirno trajanje ispunjavanja upitnika je oko 15 minuta. 

Anketni upitnik možete pronaći na poveznici: https://www.soscisurvey.de/KritikaRankoMarinkovic/

Pristup upitniku omogućen je do 10. travnja 2018. godine.

Zahvaljujemo Vam na utrošenom trudu!

dr. sc. Adriana Car-Mihec, red. prof.  i dr. sc. Iva Rosanda Žigo, doc.