.

Odjel za kroatistiku

Josip Vučković, prof.

jvuckovic@unizd.hr
josipvuckovic@yahoo.com

ZNANSTVENI INTERESI

 

starija hrvatska književnost, medievistika, srednjovjekovni i ranonovovjekovni rukopisi, hrvatsko glagoljaštvo, kulturni transfer, povijest emocija, kulturna povijest, povijest religije

OBRAZOVANJE

 

2010. – Sveučilište u Utrechtu, Utrecht, Nizozemska

stečena kvalifikacija: Master of Arts (MA) iz srednjovjekovnih studija (istraživanje)

2008. – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

stečena kvalifikacija: profesor hrvatskog jezika i književnosti i arheologije

RADNO ISKUSTVO

 

listopad 2018. – studeni 2020.

Sveučilište u Vilniusu, Filološki fakultet, Vilnius, Litva

gostujući predavač-lektor

prosinac 2011. – prosinac 2017.

Staroslavenski institut, Zagreb, Hrvatska

asistent

svibanj 2011. – prosinac 2011.

Gimnazija Dinka Šimunovića, Sinj, Hrvatska

nastavnik-pripravnik

travanj 2011.

Osnovna škola Marka Marulića, Sinj, Hrvatska

nastavnik

studeni 2020.

Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku, Zadar, Hrvatska

asistent

ISTRAŽIVAČKE SKUPINE I PROJEKTI

 

2014. – danas – Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo [glavni istraživač: M. Mihaljević]

2011. – 2013. – Hrvatska i europska književnost srednjega vijeka [glavna istraživačica: I. Petrović]

OSTALO

 

2016. – 2017. – predstavnik znanstvenih suradnika u Znanstvenom vijeću Staroslavenskog instituta u Zagrebu

2013. – 2017. – povremeni suradnik na projektu Međunarodna medievistička bibliografija (IMB) koji koordinira Sveučilište u Leedsu

2014. – tajnik uredništva časopisa Slovo: časopis Staroslavenskog instituta

2013. – 2015. – suradnik Leksikona Sinjske alke u izdanju Viteškog alkarskog društvo Sinj i Matice hrvatske

STIPENDIJE I NAGRADE

 

2008. – 2010. – Prestige Master Scholarship, Istraživački institut za povijest i kulturu, Sveučilište u Utrechtu, Utrecht, Nizozemska

LJETNE ŠKOLE

 

2016. – XLIX. međunarodni seminar za makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu

ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

 

2019 –Interpolacija stihova iz pjesme Svit se konča u izlaganju o Posljednjem sudu iz Berčićeva zbornika br. 5, Ricerche slavistiche N.S. 2 (62), str. 317–340. [članak u časopisu: izvorni znanstveni rad]

2017 – Srednjovjekovni itinerar po Svetoj zemlji iz Vinodolskog zbornika, Slovo: časopis Staroslavenskog instituta 67, str. 45–90. [članak u časopisu: izvorni znanstveni rad]

2015 – Kritika “evolucionističkih” narativa o genezi starohrvatskih pasionskih prikazanja, Ricerche slavistiche 13 (59), str. 441–490. [članak u časopisu: izvorni znanstveni rad]

2015 – Pasionska prikazanja kao “ljubavna” prenja?, Historijski zbornik 68:2, str. 429–436. [članak u časopisu: stručni komentar]

2015 – Doing Emotions History, Susan J. Matt, Peter N. Stearns (ur.), University of Illinois Press, Urbana – Chicago – Springfield 2014, 217 str., Historijski zbornik 68:2, str. 413–420. [članak u časopisu: stručna recenzija]

2013 – Mnogo lipo i divoto govorenje svarhu muke gospodina Isukarsta slatkoga. Pasionski prozni tekst iz Firentinskoga zbornika, Slovo: časopis Staroslavenskog instituta 63, str. 159–195. [članak u časopisu: izvorni znanstveni rad]

2012 – Emocije u hrvatskim srednjovjekovnim prikazanjima muke i pobuđivanje suosjećanja. A. Kapetanović (ur.), Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pp. 117–149. [poglavlje u knjizi: izvorni znanstveni rad]

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 

2020 – Split: Colloquium Marulianum XXX: Rukopisi hrvatskoga humanizma i renesanse (II). Naslov: Transmisija Predznaka Sudnjega dana u hrvatskoglagoljskim rukopisima. Datum: 24. listopada.

2020 – Zagreb: 500 godina Libra: Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik, 1520. Naslov: Pamćenje budućnosti: Sud veliki Gospodinov u ćiriličkome Libru od mnozijeh razloga i hrvatskoglagoljski srednjovjekovni narativni prikazi Posljednjega suda. Datum: 23. listopada.

2018 – Kopenhagen: Fear and Loathing in the Earthly City. Negative Emotions in the Medieval and Early Modern Period c. 1100-1700. Naslov: Medieval Croatian Glagolitic literary responses to the Last Judgement as emotional practice. Datum: 2. studenog.

2017 – Biograd – Zadar: Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice. Naslov: Hrvatskoglagoljski srednjovjekovni vodič po Svetoj zemlji. Datum: 13. svibnja.

2015 – Zagreb: XIII Dies historiae. Pogled na društvo kroz prizmu zabave. Naslov: Zabava u književnosti i književnost kao zabava u razdobljima srednjega vijeka i renesanse. Datum: 9. prosinca.

2014 – Vukovar – Vinkovci: Šesti hrvatski slavistički kongres. Naslov: Kritika „evolucionističkoga“ modela geneze starohrvatskih pasionskih prikazanja. Datum: 12. rujna.

2013 – Zagreb: Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Naslov: Amulet Od muke Isukrstove. Prinos utvrđivanju žanrovskoga repertoara glagoljske književnosti stavljene u službu pasionske religioznosti. Datum: 28. rujna.

2012 – Kopenhagen: The embodied foundation of human communicative skills. Naslov: Coded non-verbal communication in the Middle Ages. Datum: 22. studenog [suizlagač A. Kapetanović].

2012 – Krk: Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Naslov: 'Jur ne plači ni već cvili' - tko sve plače u starohrvatskim planktusima. Datum: 6. listopada.

TRANSLITERACIJE

 

2019 – M. Mihaljević (ur.), Drugi beramski brevijar: hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća, 2. dio, sv. 2: transliteracija. Zagreb: Staroslavenski institut. [suautori transliteracije: V. Badurina Stipčević, I. Botica, M.-A. Dürrigl, M. Mihaljević, S. Požar, A. Radošević, A. Šimić, M. Šimić, J. Vela, J. Vince, S. Zubčić i M. Žagar]

2018 – M. Mihaljević (ur.), Drugi beramski brevijar: hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća, 1. dio, sv. 2: transliteracija. Zagreb: Staroslavenski institut. [suautori transliteracije: V. Badurina Stipčević, I. Botica, M. Dimitrova, M.-A. Dürrigl, I. Hristova Šomova, K. Kuhar, M. Mihaljević, S. Požar, A. Radošević, A. Šimić, M. Šimić, J. Vela, J. Vince, S. Zubčić i M. Žagar]

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

 

2019 – Introduction to Croatian Glagolitism. Vilnius: Sveučilište u Vilniusu, Filološki fakultet. Datum: 27. studenog. [javno predavanje]

2018 – Introduction to Croatian Language and Premodern Literature. Kaunas: Tehničko sveučilište u Kaunasu, Fakultet za društvene znanosti, umjetnost i humanistiku. Datum: 13. prosinca. [gostujuće predavanje]

2016 – Notirane replike u Muci Spasitelja našega: Kristov rastanak s majkom i Judino očajavanje (2. dio), Bašćina 17, str. 56–57. [popularni članak]

2015 – Bajamonti, Julije; Dalbello, Lujo; Despotović (Caralipeo), Pavao (Paolo) i Vinko (Vicenzo) [suautor: M. Marić]; Divnić (Difnicus, Difnico), Frano; Fortis, Alberto; Grčić, Marko; Katalinić, Ivan; Lovrić, Ivan; Lovrić (obitelj) [suautor: M. Trogrlić]; Vojvodina nazdravica; Vučković (obitelj). S. Botica (ur.), Leksikon Sinjske alke. Zagreb: Viteško alkarsko društvo Sinj – Matica hrvatska. [11 leksikografskih natuknica]

2015 – Notirane replike u Muci Spasitelja našega: Kristov rastanak s majkom i Judino očajavanje (1. dio), Bašćina 16, str. 67–69. [popularni članak]

2015 – Poimanje boli u srednjovjekovnoj kulturi. Velika Gorica: Matica hrvatska – Velika Gorica. Datum: 5. studenog. [javno predavanje]

2015 – Hrvatska srednjovjekovna književnost i povijest emocija. Zagreb: Društvo prijatelja glagoljice – Hrvatski institut za liturgijski pastoral. Datum: 5. ožujka. [javno predavanje]

2014 – Pregled hrvatske srednjovjekovne književnosti. Zagreb: Staroslavenski institut. Datum: 19. kolovoza. [seminar za gostujuće studente s Državnog sveučilišta u Sankt-Peterburgu]

POVEZNICE

 

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=333136

https://unizd.academia.edu/JosipVuckovic