Odjel za kroatistiku

Izv. prof. dr. sc. Ante Periša

Minimize

 

 

 

 

 

 

Odjel za kroatistiku 

Odjel za filozofiju

Sveučilišta u Zadru

 Konzultacije (kabinet 245): utorkom od 10,30 do 13 sati ili na e-mail.

 Telefon: 023/ 200 503; E-mail: anperisa@unizd.hr

crosbi profil>>>

Google schoolar>>>

Predaje sljedeće predmete:

Uvod u teoriju jezika 

Estetika

Filozofija jezika 

Metafora – filozofski aspekti

Filozofija vremena i prostora

Povijest hrvatske filozofije

/Portals/8/Ante%20Perisa-web-2023.pdf